Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

Bản Huổi Mí 2 - Huổi Mí, Mường Chà, Điện Biên
dbn-muongcha-ptdtbtthcshuoimi@edu.viettel.vn